پارچه صندلی خودرو، قطار و هواپیما

پارچه‌های تار و پودی دابی و ژاکارد در عرض های 140 و 220 سانتیمتر با کیفیت استاندارد خودرویی, پارچه‌های مخمل کشباف ژاکارد در عرض 160 سانتیمتر تخصصی جهت روکش صندلی انواع خودرو، اتوبوس و کامیونت، روکش صندلی و پرده قطارهای مسافری، پارچه صندلی هواپیما تحت استاندارد کیفی تولید و تامین می‌گردد.