پارچه روتشکی طبی

پارچه‌های تخصصی تار و پودی ژاکارد در عرض های 200 تا 220 سانتی‌متر جهت انواع تشک‌های خواب و باکس تخت با امکان ضد لک شدن تولید می‌گردد.